ทะเบียนโรงเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
บ้านนาขามผดุงวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก47020025
PERCODE 6 หลัก540190
กระทรวง 10 หลัก1047540190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาขามผดุงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nakhampadungwittaya
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาขามผดุงวิทยา
ตำบลเชิงชุม
อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์47130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.41754017
Longitude
103.9969513

70 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน