สพป.สกลนคร เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470201985403591047540359 บ้านทุ่งปลากัดบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --131201332101181151101131131796------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201975403551047540355 บ้านหนองตาลบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --7111118217117171121151121806------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201965403651047540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --11131142121111111121131111706------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201955403641047540364 บ้านหนองบัวแพบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --616112213111112116114181746------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201945403601047540360 บ้านถ่อน บ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --20120140231115116124126127113964625925521606----------------3391424-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201935403711047540371 บ้านหนามแท่งบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --1412413821612112112111311311056------------------------143818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201555403721047540372 บ้านตาลโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --1911513422011712412912222321358------------------------1691017-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201545403701047540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --717114251619141121121486------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201535403691047540369 บ้านหนองไผ่โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --121711921511812411911911811136131201181513----------------1831117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201525403681047540368 บ้านบึงโนโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --13113126221120127112129118112765425224921556----------------3081422-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201515403671047540367 บ้านโคกคอนดอนม่วยโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --811412221411311211812312111016------------------------123815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201505403661047540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --2412514923413122213113913111887------------------------237926-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT