สพป.สกลนคร เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470201375405061047540506 ชุมชนบ้านหนองปลิงหนองปลิงนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --2312114421311212212111712611116------------------------155819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201355405071047540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัยหนองปลิงนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --3011624634112412712212513311726------------------------218924-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201335405101047540510 บ้านอูนโคกหนองบัวนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --9113122271101818114121168612112151293----------------1191111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201345405111047540511 บ้านหนองบัวบานหนองบัวนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --7151122515161818181406------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201325405081047540508 บ้านสุวรรณคามสุวรรณคามนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --18113131213114116119111118191619111171373----------------1591114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201315405051047540505 บ้านหนองเบญจนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 311512214032012112511713013011436------------------------183920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201295405031047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 711512114331711911412411212611126161231171563----------------2111218-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201305405041047540504 บ้านดงสว่างนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 131131151413121161211151151201996------------------------140916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT