ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา BIG DATA สพป.สกลนคร เขต 2

255

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

146

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /0%
1.2. นร.1 - 20 11 /4%
1.3. นร.21 - 40 14 /5%
1.4. นร.41 - 60 32 /13%
1.5. นร.61 - 80 38 /15%
1.6. นร.81 - 100 33 /13%
1.7. นร.101 - 120 17 /7%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

57

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

248

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

254

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

61

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,451

ห้องเรียน
-15
ตาราง

35,042

นักเรียน
-1592
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,659

-426
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

23,879

-857
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

4,460

-301
ตาราง
นร.ม.ปลาย

44

-8
ตาราง

255

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
146
กลาง
104
ใหญ่
5
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -36.76

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -34.02

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

5

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

7

BEST PRACTICES

ตาราง

2,443

ครูและบุคลากร

สนง.
86
รร.
2,357
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

2,357

สภาพอัตรากำลัง
2024-04-05

ก่อน 1 ตค.
-9.32%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-9.48%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
10
รอง
-80
ครู
-228
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
9
รอง
-80
ครู
-232
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ187 /73%
ปฐมวัย - ม.ต้น60 /24%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ6 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 146 /57%
ขนาดกลาง 104 /41%
ขนาดใหญ่ 5 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 146 /57%
ขนาดที่ 2 68 /27%
ขนาดที่ 3 22 /9%
ขนาดที่ 4 13 /5%
ขนาดที่ 5 6 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
255 โรงเรียน

7 อำเภอ
สว่างแดนดิน

88 โรงเรียน

ตาราง
พรรณานิคม

54 โรงเรียน

ตาราง
พังโคน

29 โรงเรียน

ตาราง
ส่องดาว

22 โรงเรียน

ตาราง
เจริญศิลป์

27 โรงเรียน

ตาราง
วาริชภูมิ

27 โรงเรียน

ตาราง
นิคมน้ำอูน

8 โรงเรียน

ตาราง

20 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10

13 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8

13 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9

14 โรงเรียน

ตาราง
917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT