สพป.สกลนคร เขต 2.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
470302085405841010470302 ทุ่งเจริญพัฒนาหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 143436----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302095405821047540582 บ้านดงสง่าหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 5021406513--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302075405811047030207 บ้านนาสีนวลหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 8143071215664435882524-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
470302065405861047030206 บ้านคำเม็กบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 182486----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302045405771047030204 บ้านโพนบกหนองผือบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 4321566683--2671124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302055405851047030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)บ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 5131516493--2511221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302035405761047540576 บ้านดงบากบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 6631506513--2671222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302025405751047030202 บ้านหนองแวงน้อยบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 79320510753--3591622-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470302005405661047030200 บ้านหนองแสงทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 72526----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302015405741047030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อนบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 5521988813--3341326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470301985405641047540564 หนองจานทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 143286----4295-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301995405651047030199 บ้านหนองน้อยทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 62596----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301975405631047540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยาทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3231096----141916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470301965405791047030196 บ้านดอนชัยวิทยาทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3521596763--2701125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470301955405781047030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)ทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 303736----103911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301945405801047030194 บ้านทุ่งแกทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --115----1152-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301925405671047030192 บ้านแกดำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 72346----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301935405621047030193 บ้านหนองฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 123266----3894-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301915405691047030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 212716173--1091110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301905405681047030190 บ้านนาดีเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 263746----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301885405611047030188 บ้านทุ่งคำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 132466----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301895405701047030189 บ้านสร้างฟากเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 222736----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301875405601047030187 อนุบาลเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 66459923----6652725-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470301865405731047540573 บ้านคำบอนโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 133246----3794-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301855405721047030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจดโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 2321106523--1851117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470301845405711047030184 บ้านโคกศิลาโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3421596753--2681124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470202465404421047540442 บ้านทันสมัยส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 122356----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202475404431047540443 บ้านหนองกุงส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 153526----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202445404401047540440 ชุมชนส่องดาวส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 62756----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202455404411047540441 หนองใสพรเจริญวิทยาส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 232696363--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202435404451047540445 อุดมสังวรวิทยาส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 23228514----3081619-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
470202425404441047540444 บ้านไทยเจริญส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 92556----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202405404461047540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)วัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 252986483--1711116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202415404471047540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)วัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202395404491047540449 จงกลกิตติขจรวิทยาวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 182726303--1201111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202385404481047540448 บ้านโคกสะอาดวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 273596----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202375404551047020237 บ้านหนองม่วงปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 152756----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202365404541047540454 อภัยดำรงธรรมปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 223466----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202355404531047540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)ปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 223706----92910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202335404511047540451 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 3921396633--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470202345404521047540452 บ้านโพนสวางปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 52356----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202315404611047540461 บ้านท่าวารีท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 142286----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202325404501047540450 บ้านปทุมวาปีปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 1921046----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202305404601047540460 บ้านคำก้าวท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 172606----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202295404591047540459 บ้านสีสุกห้วยโมงท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 70219481063--3701328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202285404581047540458 บ้านภูตะคามท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 2521186413--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202275404571047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลาท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 4321436803--2661124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470202265404561047540456 บ้านชัยชนะท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 322936613--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202255404111047540411 ชุมชัยหนองย่างชิ้นหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 82416----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202245404101047540410 บ้านโคกสำราญหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 162756----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202235404091047540409 บ้านโคกดินแดงหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 3631036----139915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202215403561047540356 บ้านหวายสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 173516----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202225404081047540408 หนองหลวงวิทยานุกูลหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 64430314----3671820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
470202205403541047540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 56219181003--3471327-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202195403531047540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 483168121136--3292116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202185403521047540352 อนุบาลสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 198866021----8582930-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470202175404031047540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 232976----120815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202165403581047540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 9455702253716--1,2014328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470202155404041047540404 บ้านหนองชาดสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 2121016----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202145403771047540377 บ้านสร้างแป้นแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 3221016----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202135403761047540376 บ้านโพนงามแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 62195----2574-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202125403751047540375 บ้านโนนเสาขวัญแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 262926----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202115403741047540374 บ้านแวงแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 4221196----161820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202105403731047540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 142916----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202095403791047540379 บ้านโคกสีไคแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202085403781047540378 บ้านนางัวแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 203436----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202075403631047540363 บ้านคำชนดงต้องโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 2421016----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202065403621047540362 บ้านดอนเชียงยืนโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 252986----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202045403571047540357 บ้านโพนสูงดอนธงชัยโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 282606----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202055403611047540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุมโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 232376----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202035403961047540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)พันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 173506----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202015403891047540389 บ้านพันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 92716----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202025403901047540390 บ้านถ่อน ต.พันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 133306----4395-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202005403881047540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)พันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 3921376723--2481123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201995403801047540380 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 233686----91910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201985403591047540359 บ้านทุ่งปลากัดบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 332796----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201975403551047540355 บ้านหนองตาลบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 182806----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201965403651047540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 142706----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201955403641047540364 บ้านหนองบัวแพบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 122746----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201945403601047540360 บ้านถ่อน บ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 40213961606--3391424-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201935403711047540371 บ้านหนามแท่งบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 3821056----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201915404121047540412 บ้านนาทมบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 172896----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201925404131047540413 บ้านคำสะแนนบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 192826----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201905404071047540407 บ้านคำไชยวานบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 152546----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201895404061047540406 บ้านดอนม่วงไข่บ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 103326----4295-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201875404201047540420 บ้านหนองกุงบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 172466----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201885404051047540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยาบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 303816----111912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201865404391047540439 บ้านโนนสะอาดบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 82296----3785-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201855404381047540438 บ้านโคกสวัสดีบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 192756----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201845404371047540437 บ้านจำปานาถ่อนบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 2921036----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201835404361047540436 บ้านบากบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 102255----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201825404351047540435 บ้านขาวบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 72185----2574-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201805404331047540433 ชุมชนบงเหนือบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 4421476----191824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201815404341047540434 บ้านดอนหันบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 122776----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201795404321047540432 บ้านคำนาดีบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 132376----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201785404311047540431 บ้านโคกหนองกุงบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 122406----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201775404301047540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 5631596----215924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201755404281047540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 203446----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201765404291047540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 132856----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201745404271047540427 บงใต้โนนรังพัฒนาบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 3221056633--2001118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201735403931047540393 บ้านธาตุธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 222596----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201725403921047540392 บ้านหนองหอย
#เรียนรวมทุกชั้น
ธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 4262----1043-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201695403941047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 3421266593--2191120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201705403951047540395 บ้านโคกหลวงธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201715403911047540391 บ้านคันชาธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 183506----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201675404011047540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 122566----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201685404021047540402 บ้านหนองหว้าทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 112366----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201665404001047540400 บ้านดอนยานาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --146----1462-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201655403991047540399 บ้านม้าทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 82256----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201645403981047540398 บ้านเตาไหสร้างแก้วทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 182946----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201635403971047540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 31214261486--3211423-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201615403861047540386 บ้านนาเตียงตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 112486----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201625403871047540387 บ้านหนองหวายตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 213566----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201605403851047540385 บ้านหนองหลักช้างตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201595403831047540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)ตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 302656353--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201585403841047540384 บ้านหนองดินดำตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 202626----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201575403821047540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)ตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 362856----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201555403721047540372 บ้านตาลโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 3421358----1691017-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201565403811047540381 บ้านตาลโกนตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 2621006363--1621115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201545403701047540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 142486----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201535403691047540369 บ้านหนองไผ่โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 1921136513--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201525403681047540368 บ้านบึงโนโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 26212761556--3081422-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201515403671047540367 บ้านโคกคอนดอนม่วยโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 2221016----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201505403661047540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 4921887----237926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201495404171047540417 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)คำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 192746----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201485404161047540416 บ้านหนองหมากแซวคำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 332986----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201455404191047540419 บ้านยางคำคำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 192356----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201465404141047540414 บ้านคำสะอาดคำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 27211161476--2851420-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201475404151047540415 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยาคำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 3821266----164821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201445404181047540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)คำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 1221036----115814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201435404261047540426 กุดจิกนาสมบูรณ์ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 222496----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201415404241047540424 ชุมพลศึกษาค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 152486----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201425404251047540425 คำเจริญวิทยาค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 102356----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201405404231047540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 232966----119815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201395404221047540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 332916523--1761116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201385404211047540421 บ้านค้อใต้
#เรียนรวมทุกชั้น
ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201375405061047540506 ชุมชนบ้านหนองปลิงหนองปลิงนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 4421116----155819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201355405071047540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัยหนองปลิงนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 4631726----218924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201335405101047540510 บ้านอูนโคกหนองบัวนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 222686293--1191111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201345405111047540511 บ้านหนองบัวบานหนองบัวนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 122406----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201325405081047540508 บ้านสุวรรณคามสุวรรณคามนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 312916373--1591114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201315405051047540505 บ้านหนองเบญจนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 4031436----183920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201295405031047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 4331126563--2111218-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201305405041047540504 บ้านดงสว่างนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 413996----140916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201285403511047540351 บ้านดอนยาวประชากรอุปการหนองลาดวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 2521076----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201265403491047540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์หนองลาดวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 3121176----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201275403501047540350 บ้านหนองลาดวิทยาคารหนองลาดวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 322976563--1851117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201255403271047540327 บ้านกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 353906293--1541213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201245403261047540326 บ้านธาตุกุดพร้าววาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201235403251047540325 วาริชภูมิพิทยาคารวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 132486----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201225403311047540331 บ้านหนองแวงวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 142556----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201205403291047540329 บ้านห้วยบางวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 243946----118913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201215403301047540330 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 232996----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201195403281047540328 บ้านโพนไผ่วาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 162836----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201185403351047540335 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่มปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 3821176----155819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201175403341047540334 บ้านนาบ่อปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 63104----1672-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201155403321047540332 บ้านผักตบปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 162616----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201165403331047540333 บ้านไฮ่ปลาโหลปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 2721156----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201145403371047540337 บ้านโคกศาลาปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 202486----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201125403381047540338 บ้านดงคำโพธิ์ปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 222966453--1631115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201135403361047540336 บ้านดอนยานางปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 92366----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201115403431047540343 บ้านตาดภูวงคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 6222076773--3461131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201095403411047540341 บ้านคำบ่อคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 3421336----167821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201105403421047540342 บ้านคำบิดโคกโพนยางคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 4031326----172919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201085403401047540340 บ้านหนองแปน
#เรียนรวมทุกชั้น
คำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 11336----3475-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201075403391047540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)คำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 2721046----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201065403441047540344 บ้านทุ่งเชือกคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 4821546----202825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201045403471047540347 บ้านโคกตาดทองค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 162376----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201055403481047540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 202736----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201035403461047540346 บ้านดงบังป่าโจดค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 252716----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201025403451047540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 162616673--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201005402341047540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกดไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 102546----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200995402331047540233 บ้านอุ่มเหม้าไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 242986----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200975402191047540219 บ้านสงเปลือยไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 292646----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200985402321047540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)ไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 65422612883--3791920-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470200955402171047540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดงไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 2921116----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200965402181047540218 บ้านท่าลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --43----431-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200935402301047540230 บ้านหนองไฮแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 202606----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200945402311047540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
#เรียนรวมทุกชั้น
แร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 42166----2083-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200925402351047540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาดแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 142656----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200915402291047540229 บ้านสมสะอาดแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 213436----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200905402281047540228 บ้านแร่แร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 5421477864--2871322-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200885402261047540226 บ้านนาแยงม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 41125----1663-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200895402271047540227 บ้านหนองบัวแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 3621126503--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200875402251047540225 บ้านดอนหวายม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 5293----1453-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200865402241047540224 บ้านม่วงคำพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 3021006----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200855402231047540223 บ้านผ้าขาวโพนแพงม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 5531396----194922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200845402221047540222 ชุมชนดงม่วงไข่ม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 172876493--1531114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200835402211047540221 บ้านสร้างขุ่ยพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 42146----1882-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200825402201047540220 บ้านหนองหญ้าปล้องพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 92296----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200815402161047540216 บ้านดอนตาลโนนสูงพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 172676----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200805402151047540215 บ้านนาเหมืองพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 362916----127816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200785402441047540244 บ้านโคกสามัคคีต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 263606----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200795402141047540214 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)พังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 153678024----9333031-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470200775402431047540243 บ้านโนนขมิ้นต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 122296----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200765402421047540242 บ้านดอนดู่ต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 183276----4595-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200745402401047540240 บ้านนาล้อมต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 122736----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200735402391047540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 252636----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200715402371047540237 บ้านนาถ่อนต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 4921446----193824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200725402381047540238 บ้านต้นผึ้งต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 213786934--1921315-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200705401911047540191 บ้านโนนทรายคำสว่างพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 272886633--1781116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200695401871047540187 บ้านดอนกอยสว่างพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 192686----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200685401861047540186 บ้านสว่างสว่างพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 172786----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200675401841047540184 บ้านบัว (สระพังวิทยา)สว่างพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 49421012----2591616-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470200665401721047540172 บ้านขมิ้นวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 93166----2593-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200645401701047540170 บ้านหนองหวายวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 183476----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200655401711047540171 บ้านเปือยวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 133386----5196-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200635401691047540169 บ้านบึงวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 2721116433--1811116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200625401681047540168 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)วังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 2821609865--2741617-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200615402051047540205 บ้านหินแตกไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 183456----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200605402041047540204 บ้านเสาขวัญกุดก้อมไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 183536----7198-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200585402021047540202 บ้านโนนอุดมไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 122586----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200595402031047540203 บ้านโคกไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 233776----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200575402011047540201 บ้านคำข่าไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 293706293--1281211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200565402001047540200 บ้านไร่บ้านไฮ่ไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 2921086483--1851117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200545402061047540206 บ้านทิดไทยไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 173406----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200555402071047540207 บ้านคำแหวไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 383796363--1531213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200535401831047540183 บ้านสูงเนินสามัคคีพอกน้อยพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 88439117----4792123-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
470200525401821047540182 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงพอกน้อยพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 2521126----137817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200515401751047540175 บ้านสมสะอาดพอกน้อยพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 222646----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200505401741047540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์พอกน้อยพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 143406----5496-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200495401731047540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อยพอกน้อยพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 242926443--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200475401611047540161 บ้านบะทองนาหัวช้างพรรณาพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 332686----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200455401591047540159 วัดสุทธิมงคลพรรณาพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 6431016----165918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200465401601047540160 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)พรรณาพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 --245----2455-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200445401581047540158 อนุบาลพรรณานิคมพรรณาพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 110552120----6312525-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470200435401661047540166 บ้านบะหัวเมยบะฮีพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 242826----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200425401651047540165 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์บะฮีพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 112536----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200415401641047540164 บ้านนาตากางบะฮีพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 112696----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200385401811047540181 บ้านภูเพ็กนาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 163346----5096-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200395401621047540162 บ้านบะฮีบะฮีพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 372936----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200405401631047540163 บ้านท่าสองคอนบะฮีพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 153466----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200375401801047540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่นาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 4031126733--2251219-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200365401791047540179 บ้านนาสาวนานนาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 222726----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200355401781047540178 บ้านกลางหนองดินดำนาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 132536----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200345401771047540177 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)นาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 142616523--1271112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200335401761047540176 บ้านโนนเรือตอเรือนาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 302916----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200325402131047540213 บ้านผักคำภูนาในพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 4121447703--2551221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200315402121047540212 บ้านนาในนาในพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 122286----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200305402111047540211 บ้านอูนดงนาในพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 252816513--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200295402101047540210 บ้านนาเลานาในพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 182626----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200285402091047540209 บ้านหนองผือนาในวิทยาคารนาในพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 192536----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200275402081047540208 บ้านห้วยบุ่นนาทันนาในพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 302926----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200265401921047540192 บ้านถ่อนเชิงชุมพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 432976----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200255401901047540190 บ้านนาขามผดุงวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เชิงชุมพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 --206----2063-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200245401891047540189 บ้านกุดน้ำขุ่น
#เรียนรวมทุกชั้น
เชิงชุมพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 --185----1854-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200235401881047540188 บ้านโนนพอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เชิงชุมพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 132215----3475-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200225401851047540185 บ้านเชิงชุมเชิงชุมพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 362826333--1511114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200215401981047540198 บ้านตาลเลียนช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 3121586583--2471122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200205401971047540197 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทองช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 132456----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200195401961047540196 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 222836253--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200185401951047540195 บ้านช้างมิ่งช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 122476----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200175401941047540194 บ้านหนองเดิ่นดอนขาวช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 252566----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200165401931047540193 บ้านดอนม่วยโนนค้อช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 213416----6297-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302105405831047030210 บ้านหนองแปนหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 2921066433--1781116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2